کارگاه.غیر‌قانونی


23 بهمن 1393
کارگاه تولید لواشک و آلوچه غیر بهداشتی در دیلم کشف و توقیف شد
مسؤول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان دیلم گفت: به دنبال گزارش مردمی در خصوص وجود مقادیر قابل توجهی آلوچه و مواد فرآوری شده مانند لواشک و قیسی که همه فاسد و تاریخ گذشته بودند، مامورین بهداشت محیط شبکه به این محل غیر قانونی و مخفی اعزام شد ...

 
 
 
< >