کارگاه.مهارت.فرزند‌پروری


7 بهمن 1393
ایجاد محیطی امن، خوشایند و مناسب در تغییر رفتار کودکان مؤثر است
مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت : فراگیری مهارت های فرزندپروری، والدین را در مدیریت و پرورش کودکان موفق‌تر می کند و می‌تواند والدینی را که خود با مشکل مواجه هستند یا فرزندانشان به راحتی از آنان ...

 
 
 
< >