کامل.قبادی


20 بهمن 1394
افتخاری دیگر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: کسب رتبه اول توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در آزمون دکترای تخصصی سال 94
خانم عصمت حیدری با کسب رتبه اول در دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای کامل قبادی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به قبولی در آزمون دکترای تخصصی سال 94 شدند.

 
 
 
< >