گزار.شهدا


29 آبان 1395
وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای بوشهر ادای احترام کردند
دکتر حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، به مقام شامخ شهدای بوشهر ادای احترام کردند.

 
 
 
< >