یونس.زبرجدی


17 تير 1402
عملیات احیای موفق توسط اورژانس بوشهر مرد 55 ساله را نجات داد
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر، عملیات احیای موفق توسط اورژانس بوشهر مرد 55 ساله را نجات داد.

 
 
 
< >