رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: نقش آموزشگاه‌های بهورزی در تقویت مسائل آموزشی بهورزان تأثیرگذار است

20 آذر 1397
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: یکی از برنامه‌های مهم آموزشگاه‌های بهورزی در طرح تحول نظام سلامت، توانمندسازی مدیران و مربیان بهورزی بوده که نقش مهمی در تقویت مسائل آموزشی و ساماندهی بهورزان را بر عهده‌دارند.

ماریا خویش‌دوست، در نشست توانمندسازی مدیران و مربیان آموزشگاه‌های بهورزی استان، اظهار داشت: خانه‌های بهداشت به‌عنوان اولین سطح ارائه‌دهنده خدمت، در نظام سلامت از اولویت بالایی برخوردارند و فراگرفتن مهارت‌های عملی و تئوری بهورزان در جهت ارتقای شاخص‌های بهداشتی جامعه تحت پوشش خود، مورد تأکید است.
مدیر گروه امور بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: توانمندسازی مربیان آموزشگاه‌های بهورزی و آموزش مهارت‌های عملی یکی از اساسی‌ترین مباحث در نظام سلامت است و همیشه در دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته است.
معصومه کاظمی هدف از برگزاری این نشست را آموزش روش‌های تدریس و ارزشیابی آموزش‌های تکوینی و پایانی دروس عملی با انجام کار عملی و تهیه چک‌لیست‌های استاندارد ارزیابی برای فراگیران بهورزی توسط مربیان مربوطه اعلام کرد.
وی تصریح کرد: چک‌لیست‌های مهارتی بر اساس استاندارهای تعریف‌شده دربسته‌های خدمتی و محتواهای آموزشی با توجه به حیطه‌های مهارتی، طبق مصوبه وزارت بهداشت تدوین می‌شود و به‌منظور ارزیابی مهارت بهورزان شاغل و مراقبین سلامت در برنامه‌های سلامت مورداستفاده قرار می‌گیرد.
در نشست توانمندسازی مدیران و مربیان بهورزی، رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان، مدیر گروه امور بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت استان حضور داشتند.
انتهای پیام/ س.غ - ۳۰۳۰
با کلیک بر روی لینک زیر اخبار دانشگاه را از کانال سروش دریافت کنید
https://sapp.ir/bpumspublicrelation

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.